Fakta om tekstil for privat miljø

Beskrivelse
Testet for hard bruk:

  1. Martindaletest over 25.000
  2. Pilling: 3-4 (5 høyest, 1 lavest)
  3. Lysekthet: 5 (8 høyest, 1 lavest)
  4. Gniekthet tørr: 4 (5 høyest, 1 lavest)
  5. Gniekthet våt: 3 (5 høyest, 1 lavest)

Kilde: Norskindustri.no

Martindale er enhet for å beregne slitestyrken til tekstiler. Dette er en test for simulerer naturlig slitasje. Stoff gnis mot en standard slipeflate med en spesifisert kraft. Testutstyret fungerer i intervaller på 5000 sykluser, totalt slitasjenummeret eller som karakteriseres da som Martindale på slitasjesykler som fører til at materialet blir slitt i en bestemt grad. Jo høyere verdi, jo mer motstandsdyktig er materialet mot slitasje.

Det norske kravet for at ett tekstil skal godkjennes for hverdagslig bruk i Norge er 25.000

Kilde: Wikipedia

PILLING (NUPPING) Også her brukes Martindalemaskinen, men maskinen stilles om slik at den gjør en litt annen bevegelse. Samme slitasjestoffet som ble brukt for slitasjetesten benyttes. Tre prøvestykker skjæres ut og overflaten som testes har en diameter på 90 mm. Prøvestykkene blir så gnidd mot hverandre og stoppes ved 500, 1000, 2000 og 5000 omdreininger for bedømmelse. Skalaen går fra 1 til 5 der 1 er svært mye nupper og 5 er ingen.

Nupping varierer i forhold til klimaet og statisk påvirkning.

Kilde: Modellab.no

0