Leveranse

Alt vi selger er gratis levert og gratis montert innenfor 250 km fra Larvik.

Fraktprisene utenfor 250 km fra Larvik:
Post nr.
0000 – 2099 Kostnadsfritt levert og montert
2100 – 2999 Spør om frakt kostnad
3000 – 3999 kostnadsfritt levert og montert
4000 – 9999 Spør om frakt kostnad

Usikker på om ditt postnummer gjelder kostnadsfri levering og montering? Tast inn ditt postnummer i feltet nedenfor.

Postnummer

Tast inn ditt postnummer

Jmf. lov av 21.12.2000 nr.105 har forbruker 14 dagers angrerett.
Ved reklamasjon kan man kontakte selger via telefon 33181762 eller mail firmapost@borgen-mobler.no
Varene må returneres ubrukt.

Returfrakten betales av kunden.
All informasjon vedrørende priser, spesifikasjoner, tilgjengelighet, frakt, kan endres uten varsel. O. Borgen Møbler tar forbehold for skrivefeil, utsolgte produkter eller feil på bildene.

– Betale med bankkort på leveringsdagen.
– Overføre via nettbank.
– Betalingsutsettelse / Avbetaling (Må spesifiseres i kommentarfeltet i bestillingen! Deretter kontakter vi deg)

Varene kan sendes som postpakke mot postoppkrav. Her gjelder Postens egne satser. Om ønskelig kan annen betalingsform avtales – ta i så fall kontakt via tlf/mail.

Ny angrerettlov

Snart for Norge en ny angrerettlov. Loven vil trolig tre i kraft allerede i juni 2014, og det er viktig at alle virksomheter som tilbyr varer over nett er kjent med lovens nye krav.

Mange forhold vil forbli uendret, som at angrefristen fortsatt er 14 dager etter å ha mottatt varen, og at det kun gjelder angrerett ved fjernsalg. Men det er også klart at den nye loven introduserer mange nye regler som i sterk grad vil påvrike norske nettbutikker.

Bakgrunnen for den nye loven

Den nye angrerettloven bygger på et EU-direktiv som har til formål å sikre at alle EU/EØS-landene gir forbrukeren lik angrerett. I Norge har angreretten tradisjonelt stått sterkt, men det har ikke vært tilfellet i resten av Europa. De færreste landene i Europa har hatt en like sterk angrerett som Norge. Dette vil nå endres. Foruten å styrke forbrukervernet er håpet at de nye reglene vil stimulere til økt netthandel over landegrensene.

Sentrale endringer med ny angrerettlov

En sentral endring i den nye loven er at beløpsgrensen på 300 kroner fjernes. Dette innebærer at forbukeren har angrerett selv ved kjøp av lav verdi, f.eks. ved kjøp av en pute til 50 kroner. Etter gjeldende regler har forbrukeren krav på enten full retur av kjøpesummen, eller ingen. Dette endres i den nye loven. En viktig endring er at forbrukeren har rett til å angre selv om gjenstanden er godt brukt. Det følger imidlertid av direktivet at forbrukeren i et slik tilfelle må erstatte det verditapet bruken har medført.

Har forbrukeren f.eks. brukt en pute i 4 dager, hindrer ikke dette forbrukerens rett til å angre, men forbrukeren må yte vederlag tilsvarende verdireduksjonen. Det er virksomheten selv som fastsetter verdireduksjonen. Hvordan denne verdireduksjonen nærmere skal verdsettes er imidlertid ikke regulert, og dette vil trolig bli gjenstand for mange tvister fremover.

Prøveretten kan bli utfordret

Regelen kan imidlertid også virke i forbrukerens disfavør ved at prøveretten kan bli utfordret. Etter gjeldende regler har forbruker rett til å pakke ut varen og prøve den forut for en eventuell angrerett. Med den nye loven blir dette mer komplisert. Det følger av direktivet at: «Den næringsdrivende kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av forbrukerens håndtering av varene, som ikke er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.» Det kan anføres fra en butikk at forbrukeren ikke hadde trengt å åpne/teste/bruke produktet, og dermed kreve det de ser på som verditapet dekket. I praksis vil i så tilfelle forbrukerens prøverett bli sterkt utfordret. 

Viktig unntak

Det innføres etter de nye reglene et viktig unntak fra angreretten for «forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering.» Dette innebærer at en forbruker ikke vil kunne angre på kjøp av et intimprodukt, dersom forseglingen er brutt. Hvilke produkter som faller innunder dette unntaket  er ikke nærmere regulert og blir et tolkningsspørsmål. 

Utvidet informasjonsplikt

Informasjonsplikten for selger forut for avtaleinngpekse utvides videre betraktelig etter den nye loven. Nettbutikkene skal etter de nye reglene bl.a. opplyse om varens viktigste egenskaper, hvordan reklamsjoner håndteres, at kunden må stå for fraktkostnader ved angring, hvorvidt angreretten gjelder for det som kjøpes, hva som gjør at man mister angreretten og leveringsfrist for den enkelte vare. Dersom informasjonsplikten forut for avteleinngåelse ikke oppfylles korrekt av den næringsdrivende vil angreretten utvides fra 14 dager til 1 år.

Må selv betale returfrakt

Det bør også fremheves at forbrukeren etter de nye reglene selv vil måtte betale for returfrakten når angreretten benyttes, forutsatt at det er opplyst om dette på forhånd, og videre at det på selve bestillingsknappen må stå «Bestilling med forpliktelse om å betale» eller liknende budksap, og ikke kun «Bestill». Dette er for å sikre at forbrukeren har forstatt at bestillingen også medfører en betalingsforpliktelse.

0